Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 4

19.09.2018

 

Lastenpsykiatrian professorin/apulaisprofessorin (tenure track) osa-aikainen (50%) tehtävä, tehtäväntäyttöseloste: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Valmistelija: Riikka Pellinen

 

Lääketieteen laitos esittää lastenpsykiatrian professorin tehtävän muuttamista osa-aikaiseksi (50%) (aiemmin 100%) ja tarvittaessa tehtävän täyttämistä apulaisprofessorin (tenure track) tehtävänä. Tehtävä julistetaan julkisesti haettavaksi joko professorin (toistaiseksi) tai apulaisprofessorin, tenure track (määräaikainen, neljä vuotta) tehtävänä.

 

Tehtävän sijoitusyksikkö on terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n 1 momentin mukaan professorin (Professor) palvelussuhteeseen valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 6 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä ja johtosäännön 10§ kohdan 5 mukaan dekaani päättää professorin tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Dekaani valitsee myös asiantuntijat antamaan lausunnon professorin tehtävään hakeneista tai kutsuttavasta (johtosääntö 10§ kohta 6).

 

Johtosäännön 31 §:n mukaan vakinaistamispolun mukaiseen apulaisprofessorin (Associate Professor) palvelussuhteeseen valittavalla tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito sekä edellytykset määräajassa täyttää professorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset.

 

Johtosäännön 9§:n kohdan 7 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä

Lastenpsykiatrian professorin/apulaisprofessorin (tenure track) tehtävän tehtäväntäyttöseloste (liite 1) sisältää johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja tehtävämääritykset.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee tehtäväntäyttöselosteen.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa