Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 5

19.09.2018

 

Nuorisopsykiatrian professorin osa-aikainen (50%) tehtävä, tehtäväntäyttöseloste: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Valmistelija: Riikka Pellinen

 

Nuorisopsykiatrian professorin tehtävä on vapautunut ja laitoksen henkilöstösuunnitelman mukaisesti se täytetään osa-aikaisena (50%), julistetaan julkisesti haettavaksi ja täytetään toistaiseksi.

 

Tehtävän sijoitusyksikkö on terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n 1 momentin mukaan professorin (Professor) palvelussuhteeseen valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 6 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä ja johtosäännön 10§ kohdan 5 mukaan dekaani päättää professorin tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Dekaani valitsee myös asiantuntijat antamaan lausunnon professorin tehtävään hakeneista tai kutsuttavasta (johtosääntö 10§ kohta 6).

Nuorisopsykiatrian professorin tehtävän tehtäväntäyttöseloste (liite 1) sisältää johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja tehtävämääritykset.

 

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee tehtäväntäyttöselosteen.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa