Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 10

20.08.2018

 

Dekaanin ehdotus yliopisto-opettaja, laskentatoimi, tehtävään otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Valmistelija: Ulla Hurskainen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Yliopisto-opettajan, laskentatoimi, tehtävän sijoituspaikka on kauppatieteiden laitos, laskentatoimen ja yritysjuridiikan suuntautumisalue, Joensuun kampus. Tehtävä on ollut haettavana 27.6.2018 päättyneenä aikana. Tehtävää hakivat määräaikaan mennessä KTM Anne Ikonen, KTM Päivi Kosonen, KTM Mikko Kurunsaari, tradenomi Leila Putkivaara, KTM Leena Selkäinaho ja KTT Tuija Virtanen.

 

Tehtävänkuvauksen mukaan "yliopisto-opettajan, laskentatoimi, tehtävänä on antaa laskentatoimen perus- ja aineopintotasoista opetusta ja harjoittaa alan tutkimusta. Yliopisto-opettaja vastaa laskentatoimen, erityisesti ulkoisen laskentatoimen perus- ja aineopintoihin kuuluvista kursseista. Lisäksi yliopisto-opettaja osallistuu oppiaineen profiilin mukaisesti ulkoisen laskentatoimen tutkimustoimintaan ja laitoksen hallintotehtävien hoitamiseen.

 

Yliopisto-opettajan tulee olla soveltuvan ylemmän yliopistotutkinnon suorittanut henkilö, jolla on hyvä käytännön perehtyneisyys opetustehtävien alaan ja hyvä opetustaito (johtosääntö 31 §). Tehtävään valittavalta edellytetään opetuskokemusta, kokemusta opinnäytetöiden ohjauksesta, pedagogisia opintoja ja kykyä kehittää suuntautumisalueen opetusta. Eduksi katsotaan työelämässä hankittu kokemus ja tieteellinen julkaisutoiminta. Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa ja kykyä opettaa tarvittaessa englannin kielellä. "

 

Kauppatieteiden laitos on esittänyt, että KTM Päivi Kosonen otetaan yliopisto-opettajan laskentatoimi, tehtävään 1.9.2018 alkaen toistaiseksi. Laitoksen esitys perusteluineen liitteenä.

 

Dekaani on päätöksellään 16.8.2018 vapauttanut KTM Päivi Kososen opetusnäytteen antamisesta, sillä hänen opetusansionsa käyvät ilmi hakemusasiakirjoista.

 

Päivi Kosonen täyttää johtosäännössä mainitut yliopisto-opettajan palvelussuhteen ehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut edellytykset.

 

Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että KTM Päivi Kosonen otetaan yliopisto-opettajan, laskentatoimi, tehtävään 1.9.2018 lukien.

 

Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvoston ehdotuksesta Päivi Kososen ottamiseksi yliopisto-opettajan, laskentatoimi, tehtävään 1.9.2018 lukien.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa