Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 11

20.08.2018

 

Oikeustieteiden laitoksen pro gradu- ja OTM -tutkielmien arvostelukriteerien hyväksyminen

 

Valmistelija: Minna Paronen

 

Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 19.2.2018 hyväksynyt perustutkintoihin johtavan koulutuksen ja sivuainekoulutuksen (ml. kansainväliset maisteriohjelmat ja ei-tutkintoon johtava englanninkielinen koulutus) opetussuunnitelmat lukuvuosiksi 2018-2021.

 

Oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelmaan esitetään muutettaviksi pro gradu- ja OTM -tutkielmien arviointikriteerit. Uudet arviointikriteerit liitteenä.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 4 kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy oikeustieteiden laitoksen pro gradu- ja OTM -tutkielmien uudet arviointikriteerit liitteen mukaisesti.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa