Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 12

20.08.2018

 

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan kansainvälisten maisteriohjelmien valintaperusteiden hyväksyminen vuodelle 2019

 

Valmistelija: Jarmo Romppanen

 

Tiedekunnan laitoksilla on laadittu kansainvälisten maisteriohjelmien valintaperusteet vuodelle 2019 akateemisen rehtorin 8.5.2018 vahvistamien opiskelijavalinnan yleisten linjausten mukaisesti.

 

Tiedekuntaneuvoston kokouksessaan 14.5.2018 hyväksymät aloituspaikkamäärien muutokset kolmessa kansainvälisessä maisteriohjelmassa on huomioitu valintaperusteita laadittaessa.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 4 kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista.

 

Esitys:

1. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy kansainvälisten maisteriohjelmien valintaperusteet vuodelle 2019 liitteiden mukaisesti

2. Tiedekuntaneuvosto delegoi varadekaanille valintaperusteisiin mahdollisesti tehtävät täydennykset ja korjaukset

 

 

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa