Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 2

20.08.2018

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 13.8.2018. Kokouskutsun liitteenä olevassa esityslistassa on mainittu käsiteltävät asiat.

Johtosäännön 27 §:n mukaan yliopiston monielimiset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

 

Hallintojohtosäännön 26 §:n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen, joka on estynyt osallistumasta kokoukseen, on velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen.

 

Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

 

Päätös:

Tiedekuntaneuvosto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Lisäksi tiedekuntaneuvosto otti käsiteltäväksi 17.8.2018 lähetetyn lisäesityslistan.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa