Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 4

20.08.2018

 

KTM, OTM Jenni Lainisen laskentatoimen ja rahoituksen väitöskirjan arvosteleminen

 

Valmistelija: Annikki Honkanen

KTM, OTM Jenni Lainisen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus "Forecast disclosure in the Finnish Stock Market: Three essays" on tarkastettu julkisesti 1.6.2018. Vastaväittäjä, professori Markku Vieru (Lapin yliopisto) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä kauppatieteiden tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi "hyväksytty".

 

Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta. Vastaväittäjän lausunto ja kustoksen lausunto ovat esityslistan liitteenä.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (1.1.2017) 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan hyväksymien määräysten mukaan

1. yhteiskuntatieteiden, historian ja maantieteiden väitöskirjat arvostellaan asteikolla I - L

2. kauppatieteiden, oikeustieteiden, terveystieteiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty - hyväksytty - kiittäen hyväksytty.

 

Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

Linkki julkaisuun: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2784-2/urn_isbn_978-952-61-2784-2.pdf.

 

Esitys:

Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee KTM, OTM Jenni Lainisen väitöskirjan arvosanalla "hyväksytty".

 

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa