Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 6

20.08.2018

 

YTL Sari Makkosen sosiaalipolitiikan väitöskirjan arvosteleminen

 

Valmistelija: Annikki Honkanen

YTL Sari Makkosen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus "Perintöönsä sidotut: Puolan sosiaaliturvajärjestelmän muotoutuminen transformaatioprosessissa vuosien 1989-2004 välisenä aikana" on tarkastettu julkisesti 12.6.2018. Vastaväittäjä, tohtori Seppo Ruotsalainen puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi "cum laude approbatur".

 

Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta. Vastaväittäjän lausunto ja kustoksen lausunto ovat esityslistan liitteenä.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (1.1.2017) 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan hyväksymien määräysten mukaan

 

1. yhteiskuntatieteiden, historian ja maantieteiden väitöskirjat arvostellaan asteikolla I - L

 

2. kauppatieteiden, oikeustieteiden, terveystieteiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty - hyväksytty - kiittäen hyväksytty.

 

Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

Esitys:

Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee YTL Sari Makkosen väitöskirjan arvosanalla "cum laude approbatur".

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa