Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 8

20.08.2018

 

Professorin, yritysoikeus, erityisesti arvopaperimarkkinaoikeus, tehtävämäärityksen käsittely

 

Valmistelija: Ulla Hurskainen

 

Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä. Johtosäännön 10 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on päättää professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan sekä siitä, vaaditaanko professorilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Professorin, yritysoikeus, erityisesti arvopaperimarkkinaoikeus, tehtävä on tarkoitus täyttää kutsusta 1.11.2018 lukien. Tehtävässä ei edellytetä käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee professorin, yritysoikeus, erityisesti arvopaperimarkkinaoikeus tehtävämäärityksen.

 

 

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa