Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 9

20.08.2018

 

FM Pekka Lundin sosiaalipsykologian väitöskirjan arvosteleminen

 

Valmistelija: Annikki Honkanen

FM Pekka Lundin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus "Christian Faith and Recovery from Substance Abuse" on tarkastettu julkisesti 14.6.2018. Vastaväittäjä, professori William Randall (STU, Kanada) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi "laudatur".

 

Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta. Vastaväittäjän lausunto ja kustoksen lausunto ovat esityslistan liitteenä.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (1.1.2017) 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan hyväksymien määräysten mukaan

1. yhteiskuntatieteiden, historian ja maantieteiden väitöskirjat arvostellaan asteikolla I - L

2. kauppatieteiden, oikeustieteiden, terveystieteiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty - hyväksytty - kiittäen hyväksytty.

 

Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

Linkki julkaisuun: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2806-1/urn_isbn_978-952-61-2806-1.pdf.

 

Esitys:

Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee FM Pekka Lundin väitöskirjan arvosanalla "laudatur".

 

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa