Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen avaus
2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista
3   Farmasian laitoksen koulutusohjelmien lukuvuoden 2019-2020 opetussuunnitelmien vahvistaminen
4   Hammaslääketieteen koulutusohjelman lukuvuoden 2019 - 2020 opetussuunnitelman ja opetusohjelman vahvistaminen
5   Lääketieteen koulutusohjelman lukuvuoden 2019 - 2020 opetussuunnitelman vahvistaminen
6   Professorin, farmaseuttinen solubiologia ja immunologia, tehtävä: tehtäväntäyttöseloste dosentti Anu Kauppisen kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
7   Professorin, hoidon vaikuttavuus, tehtävä: tehtäväntäyttöseloste dosentti Anna-Maija Tolppasen kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
8   Professorin, ravitsemustiede, kliininen ravitsemustiede, tehtävän sijaisuuden hoitaminen, tehtäväntäyttöseloste: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
9   Dekaanin esitys neliportaisen uramallin vakinaisten tehtävien tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
10   MDP in General Toxicology kansainvälisen maisteriohjelman lukuvuoden 2019-2020 opetussuunnitelman vahvistaminen
11   Hoitotieteen pääaineen opetussuunnitelman vahvistaminen lukuvuodelle 2019 - 2020
12   Ravitsemustieteen koulutusohjelman opetussuunnitelman vahvistaminen lukuvuodelle 2019-2020
13   Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman 2018-2020 muutosten vahvistaminen kevätlukukaudelle 2019
14   Tieteellisen jatkokoulutuksen opetussuunnitelmien vahvistaminen lukuvuodeksi 2019-2020
15   Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumisopintojen (proviisoreille ja farmaseuteille) opetussuunnitelman ja valintaperusteiden vahvistaminen lukuvuodelle 2019-2020
16   Biolääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelman vahvistaminen lukuvuodelle 2019-2020
17   MDP in Biomedicine kansainvälisen maisteriohjelman lukuvuoden 2019-2021 opetussuunnitelman vahvistaminen
18   LL Henrikki Nordmanin väitöskirjan arvosteleminen
19   FM Veijo Nurmisen väitöskirjan arvosteleminen
20   MSc Cindy Guerrero Toron väitöskirjan arvosteleminen
21   Kokouksen päätös

Osallistuja Tehtävä
Pihlajamäki Jussi dekaani, puheenjohtaja
Ketolainen Jarkko professori, varajäsen
Vehviläinen-Julkunen Katri professori, jäsen
Hiltunen Mikko professori, jäsen
Peltomäki Timo professori, varajäsen
Kotikumpu Kari henkilöstö, jäsen
Jarho Pekka henkilöstö, jäsen
Laitinen Kirsti henkilöstö, jäsen
Gabbouj Sami henkilöstö, varajäsen
Lapinlampi Niina opiskelija, jäsen