Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen avaus
2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista
3   Professorin, neurokirurgia, tehtävä: tehtäväntäyttöseloste professori Ville Leinosen kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
4   Professorin, lääketieteellinen biologia, tehtävä: tehtäväntäyttöseloste dosentti Petteri Niemisen kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
5   Professorin, työterveys, tehtävä: tehtäväntäyttöseloste dosentti Tuula Oksasen kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
6   Dekaanin esitys biolääketieteellisen NMR:n professorin tehtävän tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä ja tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
7   Dekaanin esitys kardiovaskulaarisen solufysiologian professorin tehtävän tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä ja tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
8   Dekaanin esitys vakinaistamispolun (apulaisprofessori, tenure track, ravitsemusmetabolomiikka) osa-aikaisen (80%) tehtävän tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä ja tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
9   Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille yliopistonlehtorin, hoitotiede, tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
10   Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille yliopistonlehtorin, kansanterveystiede, tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
11   Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille yliopistonlehtorin, biofarmasia, tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
12   Dekaanin esitys neliportaisen uramallin vakinaisten tehtävien tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
13   Ravitsemusgenetiikan dosentin arvon myöntäminen FT Tiina Jääskeläiselle
14   LL Miia Kärkkäisen väitöskirjan arvosteleminen
15   FM Sanna Kärkkäisen väitöskirjan arvosteleminen
16   LL Anu Partasen väitöskirjan arvosteleminen
17   Avoimen yliopiston opetussuunnitelman hyväksyminen, muutos hoitotieteen aineopintojen opintosuunnitelmaan 2019-2020
18   Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen lukuvuoden 2019-2020 valintaperusteet
19   Lisäkoulutusohjelmien opinto-oikeuden rajaaminen
20   Proviisori Ville Koistisen väitöskirjan arvosteleminen
21   TtM Riitta Kärkkäisen väitöskirjan arvosteleminen
22   LL Mari Valkosen väitöskirjan arvosteleminen
23   Kokouksen päätös

Osallistuja Tehtävä
Pihlajamäki Jussi dekaani, puheenjohtaja
Forsberg Markus professori, jäsen
Vehviläinen-Julkunen Katri professori, jäsen
Lönnroos Eija professori, varajäsen
Hiltunen Mikko professori, jäsen
Jääskeläinen Jarmo professori, jäsen
Kotikumpu Kari henkilöstö, jäsen
Jarho Pekka henkilöstö, jäsen
Laitinen Kirsti henkilöstö, jäsen
Lapinlampi Niina opiskelija, jäsen