Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen avaus
2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3   FM Terhi Leppäahon Suomen historian väitöskirjan arvosteleminen
4   Dosentin arvon myöntäminen YTT Eeva Puumalalle
5   Dekaanin ehdotus FT Timo Kumpulan ottamisesta professorin, maantiede, erityisesti ympäristögeoinformatiikka, tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
6   Dekaanin ehdotus PhD Scott McCaben ottamisesta professorin, matkailumarkkinointi ja johtaminen (Tourism Marketing and Management) tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
7   Dekaanin ehdotus PhD John Cadoganin ottamisesta professorin, kansainvälinen markkinointi ja vähittäiskauppa (International Marketing and Retailing) tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
8   Dekaanin ehdotus VTT Anna-Maija Castrénin ottamisesta apulaisprofessorin, sosiologia, vakinaistamispolku (Tenure Track) tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
9   Professorin, oikeustiede, kiertotalouden oikeus sekä eurooppalainen ja kansainvälinen talousoikeus, tehtävämäärityksen käsittely
10   Tiedekuntaneuvoston kokousajat lukuvuonna 2019-2020
11   Sosiaalityön maisterikoulutuksen erillishaun aloituspaikkojen ja valintaperusteiden hyväksyminen
12   Tehtävien tehtäväalojen ja tehtävämäärityksien käsittely
13   Tiedekunnan englanninkielisen opetustarjonnan hyväksyminen lukuvuodelle 2019-2020
14   Kokouksen päätös

Osallistuja Tehtävä
Rissanen Sari puheenjohtaja
Assmuth Laura professori, jäsen
Kolehmainen Antti professori, jäsen
Komppula Raija professori, jäsen
Kortelainen Jarmo professori, jäsen
Katajala Kimmo professori, varajäsen
Koponen Jonna henkilöstö, jäsen
Aalto-Heinilä Maija henkilöstö, varajäsen
Kurki Tuulikki henkilöstö, jäsen
Kouvo Antti-Jussi henkilöstö, jäsen
Puhakka Antero henkilöstö, varajäsen
Männistö Vilja opiskelija, jäsen
Mäkinen Ronja opiskelija, jäsen
Reinikainen Nelli opiskelija, jäsen
Hurskainen Ulla joht.hall.päällikkö, sihteeri
Honkanen Annikki koulutuspäällikkö, valmistelija
Korhonen Anne opintokoordinaattori, valmistelija
Romppanen Jarmo amanuenssi, valmistelija