Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 6

19.09.2018

 

Dekaanin esitys professorin tehtävän tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Valmistelija: Riikka Pellinen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n 4 momentin, kohdan 6 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus professorin tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä.

 

Lääketieteen laitoksella, kliinisen lääketieteen yksikössä on täytettävä keuhkosairauksien professorin osa-aikainen (70%) tehtävä 1.1.2019 alkaen.

 

Keuhkosairauksien professorin tehtäviin kuuluu perusopetuksen suunnittelu, kehittäminen, valvonta ja toteutus, tutkimustyön johtaminen ja ohjaaminen, vastuu tieteellisestä jatkokoulutuksesta, sekä keuhkosairauksien erikoislääkärikoulutuksen vastuuhenkilönä toimiminen. Professorin tehtävän haltijalla on mahdollisuus hoitaa sivuvirkaa Kuopion yliopistosairaalassa siten, kuin sovitaan sairaalan kanssa.

 

Professorin tehtävän täyttö käynnistetään julkisella ilmoittautumisella mahdollista kutsumenettelyä varten. Professorin tehtävä täytetään 1.1.2019 alkaen toistaiseksi.

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n 1 momentin mukaan professorin (Professor) palvelussuhteeseen valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on 10.9.2018 päättänyt, että keuhkosairauksien professorin tehtävään otettavalta vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta (Asetus 770/2009). Tiedekunnan dekaani myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin (johtosääntö 33§).

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10§ kohdan 5 mukaan dekaani päättää professorin tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

 

Esitys: Tiedekuntaneuvosto käsittelee tehtävänalan ja tehtävänkuvauksen.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa